Now showing items 1-1 of 1

  • Kjærstad, Håvard (Master thesis / Spesialoppgave, 2003)
    Oppgaven tar for seg reglene om bruksplikt for registrerte varemerker (varemerkeloven § 25a).