Now showing items 1-3 of 3

  • Hjelmeng, Erling Johan (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    This chapter takes the negotiations between suppliers and grocery chains as a starting point and discusses its impact on competition at the retail level. The aim is to analyse the potential for regulatory intervention, ...
  • Auriol, Emmanuelle; Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    This article addresses how the rules intended to protect consumers and taxpayers from economic crime, namely leniency and cartel settlements in competition law, criminal sanctions and debarment of suppliers from participation ...
  • Hjelmeng, Erling Johan; Østerud, Eirik (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Fallittforetak, det vil si foretak som trer ut av et marked på grunn av akutte økonomiske vanskeligheter, reiser en rekke konkurranserettslige spørsmål. I artikkelen problematiseres blant annet anvendelsen av foretakssam ...