Now showing items 1-20 of 136

 • Lilleholt, Kåre (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  The new Consumer Sales Directive (2019/771 EU) is a total harmonisation directive intended to make cross-border sales more attractive to sellers by ensuring that the level of consumer‑protection rules differs less among ...
 • Sjåfjell, Beate Kristine (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  We cannot achieve environmental, social and economic sustainability of our societies without the contribution of business and finance. A fundamental transition away from ‘business as usual’ and onto a sustainable path is ...
 • Jerkø, Markus (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Artikkelen er den siste i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av HR-2017-2352-A Prostitusjonsinntekter, om erstatningsrettslig vern for fremtidige prostitusjonsinntekter, tematiseres ...
 • Irgens-Jensen, Harald (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Hvilken rådighet arbeidsgivere får over oppfinnelser som de ansatte gjør, reguleres av nokså komplekse regelsett. Lov om oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere er viktig, men reglene om vern av bedriftshemmeligheter ...
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  [S]elskapsrettslig identifikasjon er temaet for denne artikkelen. Det vil bli vurdert hvilke hensyn som gjør seg gjeldende og i hvilke situasjoner det kan være aktuelt med ansvarsgjennombrudd. Det vil i den forbindelse bli ...
 • Hotvedt, Marianne Jenum (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Arbeidstakerbegrepet har gjennomgått en vesentlig utvikling de seneste årene. Artikkelen identifiserer sentrale utviklingstrekk og drøfter implikasjonene av disse fra et norsk ståsted. Begrepet avgrenser anvendelsesområdet ...
 • Ørstavik, Inger Berg (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
 • Fredwall, Katrine Kjærheim (Journal article / Tidsskriftartikkel / SubmittedVersion, 2019)
  Artikkelen behandler ekteskapsloven § 59 tredje ledd og retten til å skjevdele også det som er skapt underveis i ekteskapet, der sterke grunner tilsier det. Det er ofte pekt på at det er en høy terskel for å anvende ...
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar; Bernabe, Rosemarie de la Cruz (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Abstract The Covid-19 pandemic creates an unprecedented threatening situation worldwide with an urgent need for critical reflection and new knowledge production, but also a need for imminent action despite prevailing ...
 • Sjåfjell, Beate (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  While the heat records and wildfires of 2018 brought climate change firmly into the spotlight, what we face is a convergence of environmental, social and economic crises. The grand challenge of our time is how to achieve ...
 • Ølnes, Svein; Jansen, Arild J. (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  The blockchain technology has evolved beyond traditional payment solutions in the finance sector and offers a potential for transforming many sectors including the public sector. The novel integration of technology and ...
 • Ølnes, Svein; Jansen, Arild J. (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  The blockchain technology, including Bitcoin and other crypto currencies, has been adopted in many application areas during recent years. However, the main attention has been on the currency and not so much on the underlying ...
 • Kjærstad, Håvard (Master thesis / Spesialoppgave, 2003)
  Oppgaven tar for seg reglene om bruksplikt for registrerte varemerker (varemerkeloven § 25a).
 • Graver, Hans Petter (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Making market operators responsible for having and giving access to information about their impact on the environment is an important part of changing the way the economy operates in relation to environmental sustainability. ...
 • Borry, Pascal; Bentzen, Heidi Beate; Ljøsne, Isabelle Budin; Cornel, Martina C.; Howard, Heidi Carmen; Feeney, Oliver; Jackson, Leigh; Mascalzoni, Deborah; Mendes, Álvaro; Peterlin, Borut; Riso, Brigida; Shabani, Mahsa; Skirton, Heather; Sterckx, Sigrid; Vears, Danya; Wjst, Matthias; Felzmann, Heike (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Rapid advances in microarray and sequencing technologies are making genotyping and genome sequencing more affordable and readily available. There is an expectation that genomic sequencing technologies improve personalized ...
 • Kjørven, Marte Eidsand (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
  This paper1 discusses the need for legal measures to ensure a higher degree of investor protection against closet indexing. ‘Closet indexing’ refers to practices where a fund claims to attempt to beat the market, despite ...
 • Fosch-Villaronga, Eduard; Felzmann, Heike; Ramos-Montero, Maria; Mahler, Tobias (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  This paper explores ethical and legal implications arising from the intertwinement of cloud services, healthcare and robotics. It closes an existing gap in the literature by highlighting the distinctive ethical and legal ...
 • Esayas, Samson Yoseph (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Firms compete by offering consumers lower prices but also high-quality products, and a wide range of choices. With the increasing commercialization of personal, there is a growing consensus that the level of privacy ...
 • Mähönen, Jukka (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Corporate reporting and governance are interlinked: Accounting and reporting inventions created the modern company, and without the modern company there is no entity from which to report. Due to its raison d’etre, reporting ...
 • Nicol, Dianne; Eckstein, Lisa; Bentzen, Heidi Beate; Borry, Pascal; Burgess, Mike; Burke, Wylie; Chalmers, Don; Cho, Mildred; Dove, Edward S.; Fullerton, Stephanie; Ida, Ryuichi; Kato, Kazuto; Kaye, Jane; Koenig, Barbara; Manson, Spero; McGrail, Kimberlyn; Meslin, Eric M.; O'Doherty, Kieran; Prainsack, Barbara; Shabani, Mahsa; Tabor, Holly; Thorogood, Adrian; de Vries, Jantina (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)