Hide metadata

dc.date.accessioned2020-02-11T08:47:08Z
dc.date.available2020-02-11T08:47:08Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72970
dc.description.abstractUniversitetets ku]turhistoriske museer (UKM) ved E6-prosjektet - Østfold, utførte i perioden 1.7.-5.8.2003 arkeologisk undersøkelse av en lokalitet med boplasspor (lokalitet 2) registrert av Østfold fylkeskommune i forbindelse med planlagt breddeutvidelse av E6 fra to til fire felt (Vikshåland 2003:10 -12 ). Sammenlagt ble det åpnet opp 2760 m2, og nummerert 102 strukturer. Det ble identifiseri et avgrenset område med til dels svært utvaskete sto]pehull, to steinfylte groper der det ble funnet skår av leirkar, og rester av gammelåker. Det antas at det på det avgrensete området med stolpehull har stått minst en bygning med foreløpig ukjent funksjon. De to gropene tolkes foreløpig ut fra form og funn som mulige graver. Prosjektleder: Gro Anita Bårdseth.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplass- og aktivitetsspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. E6-prosjektet Østfold, lokalitet 2 Lundeby, 63/2, Råde k., Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorVikshåland, Leif Håvard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76093
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72970/1/KHM2003_Lundeby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata