Hide metadata

dc.date.accessioned2020-02-05T20:02:30Z
dc.date.available2020-02-05T20:02:30Z
dc.date.created2018-09-24T14:22:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKarlsen, Kim Egdar Duckert, Fanny . Mestring av kritisk medieomtale. Norsk Medietidsskrift. 2018, 25(3), 1-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72813
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne artikkelen er dybdeintervjuer med 43 personer som gjennom sin yrkesrolle har havnet i medienes kritiske søkelys. Deltakerne var i utgangspunktet ressurssterke og velfungerende personer. Under mediestormen opplevde de betydelige belastninger og reduksjon i livskvalitet. Denne artikkelen fokuserer på deres mestringsstrategier. Hvordan gikk de frem for å skaffe seg kontroll over relasjonen til media (mediestrategier), sin egen livssituasjon (atferds-strategier) og egne reaksjoner og følelser (mentale strategier)? De fleste brukte flere ulike mestringsstrategier gjennom forløpet. Ingen enkelt strategi viste seg overlegen andre. Bare et fåtall lykkes i å konfrontere mediene. Viktige tiltak for mestring var å gjenerobre kontroll over egen tilværelse, søke sosial støtte og redusere betydningen av mediesaken ved å sette den inn i en større sammenheng og gjennom å gi tilværelsen ny mening.en_US
dc.languageNO
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleMestring av kritisk medieomtaleen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorKarlsen, Kim Egdar
dc.creator.authorDuckert, Fanny
cristin.unitcode185,17,5,0
cristin.unitnamePsykologisk institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1613015
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Norsk Medietidsskrift&rft.volume=25&rft.spage=1&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleNorsk Medietidsskrift
dc.identifier.volume25
dc.identifier.issue03
dc.identifier.startpage01
dc.identifier.endpage21
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2018-03-04
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75943
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0804-8452
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72813/1/Mestring_av_kritisk_medieomtale.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International