Hide metadata

dc.contributor.authorBø, Guro Martine Sandholt
dc.date.accessioned2020-01-28T23:45:55Z
dc.date.available2020-01-28T23:45:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBø, Guro Martine Sandholt. "Kan jeg ikke bare få være meg?" En kvalitativ intervjustudie om transpersoners opplevelser av utredning og behandling relatert til kjønnsidentitet.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72596
dc.description.abstractHvilke utfordringer under utredning og behandling er det transpersoner opplever etter å ha oppsøkt helsehjelp på grunn av sin kjønnsidentitet? Undersøkelsen har som formål å utforske transpersoners opplevelser av utfordringer i møtet med norske helsetilbud i håp om at den skal kunne brukes som kunnskapskilde for helsepersonell som vil øke sin forståelse av transpersoners opplevelser og hvordan man kan møte og ivareta transpersoner på måter som tilrettelegger for pålitelige utredningsprosesser og tilpasset behandling. Studien baserer seg på semistrukturerte dybdeintervjuer av fem transpersoner som hadde oppsøkt helsehjelp på grunn av sin kjønnsidentitet. Analyseprosessen var inspirert av induktiv og erfaringsmessig tematisk analyse. Resultatene presenteres i fire hovedtemaer: 1) Opplevde utfordringer relatert til å ikke føle seg sett og forstått som enkeltindivid, 2) Opplevde utfordringer relatert til å ikke kjenne seg møtt med aksept, 3) Opplevde utfordringer relatert til å føle seg bortkommen i et system med snevre og strenge krav og retningslinjer, 4) Opplevde samarbeidsutfordringer, både mellom deltakerne og helsepersonell samt mellom ulikt helsepersonell og ulike helseinstanser. I diskusjonen fremheves utfordringer spesifikt knyttet til utredning forut for kroppsjusterende behandling fordi det virker som at utredningsprosessen er kjennetegnet av flere komplekse dilemmaer relatert til frykt og avmakt. Ut ifra deltakernes historier fremstår allianse som et viktig grunnlag for å skape pålitelige utredningsprosesser, særlig i situasjoner som lett kan vekke frykt og avmakt. Resultatene tyder på at opplevde utfordringer kan dempes ved at tillit og trygghet skapes og opprettholdes i relasjonen mellom transperson og helsepersonell. Dette ser videre ut til å bidra til åpenhet fremfor fryktreaksjoner hos deltakerne, samt til å motvirke deltakernes avmakt og negative psykiske reaksjoner.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Kan jeg ikke bare få være meg?" En kvalitativ intervjustudie om transpersoners opplevelser av utredning og behandling relatert til kjønnsidentitet.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-01-28T23:45:55Z
dc.creator.authorBø, Guro Martine Sandholt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75724
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72596/1/PDF-Kan-jeg-ikke-bare-fa--v-re-meg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata