Hide metadata

dc.date.accessioned2020-01-17T09:33:50Z
dc.date.available2020-01-17T09:33:50Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72276
dc.description.abstractDe arkeologiske utgravningene av lokalitet 6, er en del av et større utgravningsprosjekt i regi av Kulturhistorisk Museum i forbindelse med breddeutvidelsen av E6 fra to til fire felt gjennom Østfold (Bårdseth 2004). I tidsrommet 30.mai-4.juli 2005 ble det igangsatt en arkeologisk undersøkelse ved Utne Søndre, 2039/1 og Utne Nordre 203 8/4, av kultuminnene som kom i konflikt med veien. Til sammen ble et område på ca 1850 kvm avdekket, fordelt på et østre og et vestre felt. Det tidligere registrerte gravfeltet (Fornminne:ID0073033, Askeladden: 62710), ble ikke ble gjenfunnet. Det ble derimot påvist strukturer som kan settes i sammenheng med dyrking og tilrettelegging av grunnen for jordbruk, i form av ardspor og rydningsrøyser. Restene etter kokegroper/ildsteder indikerer at det også kan ha foregått en rekke andre aktiviteter her. Funn av flintavslag og en nøstvedtøks, antyder at det kan ligge en overpløyd steinalderboplass i området. Prosjektleder: Gro Anita Bårdseth.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleArdspor, rydningsrøyser og kokegroper. Utne nordre, 2038/4, Utne søndre, 2039/1, Sarpsborg, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJohansen, Lise-Marie Bye
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75391
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72276/1/KHM2005_UtneNordre.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata