Hide metadata

dc.date.accessioned2020-01-17T08:12:17Z
dc.date.available2020-01-17T08:12:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72269
dc.description.abstractI perioden fra 6. juni -25. august 2006 ble det undersøkt et jemvinneanlegg (ID 94342) ved Heibekken på Breive (1/2) i Bykle k., Aust-Agder. Undersøkelsen inngår i et mer omfattende utgravningsprosjekt i forbindelse med utvidelse av Hovden Skisenter mot Breivevatn. På lokaliteten ble det utgravd to blestertufter. Den største av tuftene var en vinkelfomet fireromstuft som målte 12,3 x 10,1 m og var mest lik Rolfsens blestertufter av type 2d (Rolfsen 1992:82). Tuften hadde markerte veggvoller med klare syllsteinsrekker og en gulvflate som var delvis skåret ned i undergrumen. I tuftens produksjonsdel lå det to sjaktovner med sideavtapping av slagg, en struktur bygget opp av steinheller, et kullager og en grop med usikker funksjon. Ved siden av produksjonsrommet ble det påvist et rom som antas å ha blitt benyttet som malmlager. I bakkant av tuften var det et rom hvor det ble påvist to bruksfaser. I den eldste fasen hadde rommet blitt benyttet som kullager, mens det i den yngste fase lå et ildsted på gulvflaten. I ildstedet ble det funnet 8,6 g dyrebein. Et av disse beinene er bestemt til å være av sau/geit (Hufthammer, vedlagte analyser 3). I nedkant av tuften lå en stor slagghaug blant annet bestående av renneslagg. Haugen hadde en samlet totalvekt på anslagsvis 28,2 tonn, hvorav 18 tonn var slagg. Det foreligger syv 14C-dateringer som kan knyttes til tuften. Disse faller innenfor tidsrommet 885-1220 e.Kr. (jf. vedlagte analyser 2). Prosjektleder: Ingrid Ystgaard/Karl Kallhovd.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg ved Heibekken (lD 94342). Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75385
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72269/1/KHM2006_Breive.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata