Hide metadata

dc.date.accessioned2020-01-15T08:15:02Z
dc.date.available2020-01-15T08:15:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/72192
dc.description.abstractUtgravningen i forbindelse traseen til ny Rv. 4 Roa-Gran ble gjennomført i perioden 2.-13. oktober 2017. Det ble gjort noen få funn av strukturer med et bredt spekter av dateringer fra 300-tallet f.Kr og opp til moderne tid. Det viktigste resultatet var en ovn som ikke er nærmere funksjonsbestemt (A1341) med datering til 1300-tallet. Det som var antatt å være en slaggholdig prøve ble analysert sammen med en prøve av slagg og en malmprøve fra den nærliggende lokaliteten Stubbhytten (ID 155855). Prøven fra ovn A1341 viste seg imidlertid å utelukkende bestå av glasert leire. Den høye temperaturen denne leiren må ha vært utsatt for indikerer derimot at det kan ha vært en ovn med potensiale for jernutvinning. Resultatene fra analysen fra Stubbhytten/Hyttefossen viste at det der har vært en effektiv produksjon av jern fra bergmalm. Sammenhengen mellom bergverkslokaliteten på Stubbhytten/Hyttefossen og den undersøkte ovnen er ikke bekreftet, men dateringene sammenfaller og det kan ikke utelukkes at ovnen har vært brukt til jernfremstilling. Utgravningen ga kanskje ikke spesielt store resultater i form av funn, men har derimot gitt et viktig bidrag til problemstillingen rundt hvordan jernproduksjonen utviklet seg i perioden fra 1200-tallet til 1500-tallet. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAktivitetsspor. Rv. 4, Roa-Gran, Løyken 41/1 og Sand 58/1, Lunner k., Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorFriis, Ellen Kathrine
dc.creator.authorSkogheim, Vegard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75310
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/72192/1/RPT_Opp_Lunner_Rv.4_Roa_140117.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata