Hide metadata

dc.date.accessioned2020-01-07T20:07:14Z
dc.date.available2020-01-07T20:07:14Z
dc.date.created2018-09-19T12:15:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSkogstad, Laila Brask-Rustad, Therese Rund, Bjørn Rishovd Ekeberg, Øivind . Innsatspersonell fikk større tro på egen mestring etter terrorangrepene 22. juli 2011. Sykepleien Forskning. 2018, 20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71960
dc.description.abstractBakgrunn: Deltakelsen i redningsarbeidet etter terrorhandlingene 22. juli 2011 var krevende, uvant og uforutsigbart. Arbeid knyttet til større hendelser kan være belastende, men også gi økt opplevelse av vekst. Det er imidlertid få studier som er knyttet til opplevelsen av å få større tillit til utøvelsen av egen innsats. Hensikt: Å undersøke i hvilken grad innsatspersonell er mer forberedt på å mestre liknende situasjoner i fremtiden. Vi ønsket også å finne ut hvilke faktorer som er forbundet med bedre mestringsopplevelse. Metode: Ti måneder etter terrorhandlingene 22. juli 2011 deltok helsepersonell, politi, brann- og redningsetaten og organiserte frivillige i en tverrsnittsundersøkelse om faglige utfordringer, opplevd støtte og personlige reaksjoner etter hendelsene. Kvalitative data utdyper resultatene. Resultat: Svarprosenten var 62 (1734/2801). Alle gruppene rapporterte at de var mer forberedt på å mestre liknende situasjoner i fremtiden (gjennomsnittsverdi 3,5–3,7; skala 1–5). Tidlig oppstart av arbeidet (OR 1,5, KI 1,2–1,9), flere vitneopplevelser (OR 1,5, KI 1,2–1,9) og høyere grad av rolleklarhet (OR 1,5, KI 1,2–1,9) var forbundet med økt opplevelse av mestring. Sammenliknet med personer som var yngre enn 30 år, var det lavere mestringsopplevelse i aldersgruppen 30–49 år (OR 0,7, KI 0,5–0,9 (p = 0,05) og aldersgruppen 50 år eller eldre (OR 0,5, KI 0,3–0,7, p < 0,001). Konklusjon: Virkelige hendelser gir en læringsmulighet man ikke kan oppnå teoretisk eller ved øvelser. Større belastning var forbundet med økt mestringsopplevelse. Omsorgsfull ledelse samt en opplevelse av samarbeid og stolthet knyttet til innsatsen kan også ha bidratt til økt mestringsfølelse.
dc.languageNO
dc.publisherNorsk Sykepleierforbund
dc.titleInnsatspersonell fikk større tro på egen mestring etter terrorangrepene 22. juli 2011
dc.typeJournal article
dc.creator.authorSkogstad, Laila
dc.creator.authorBrask-Rustad, Therese
dc.creator.authorRund, Bjørn Rishovd
dc.creator.authorEkeberg, Øivind
cristin.unitcode185,17,5,0
cristin.unitnamePsykologisk institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1610995
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Sykepleien Forskning&rft.volume=&rft.spage=20&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleSykepleien Forskning
dc.identifier.startpage20
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.71431
dc.identifier.urnURN:NBN:no-75095
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1890-2936
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71960/2/Artikkel%2BSkogstad%2Bet%2Bal%2BSykepleien.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata