Hide metadata

dc.date.accessioned2020-01-03T11:32:37Z
dc.date.available2020-01-03T11:32:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71859
dc.description.abstractI forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 gjennom Jora-området i Lesja og Dovre kommuner, ble det i oktober 2017 foretatt en arkeologisk utgravning av fangstgrop id 41343-1. Fangstgropa var delvis skadet av skogsvei og anleggelsen av rasteplass på E136. Det ble ikke funnet rester av bevart kassekonstruksjon i fangstgropa. Dateringene viser at fangstgropa trolig ble anlagt i eldre jernalder, kanskje så tidlig som førromersk jernalder, og at den kan ha gått ut av bruk i folkevandringstid. Det er likevel knyttet en del usikkerhet til dateringene da de er foretatt på kull fra furu med trolig høy egenalder, samt et det ikke er konstruksjonselementer i fangstgropa som er datert, men organisk materiale fra gammel markoverflate og fra selve nedgravningen. Prosjektleder: Jostein Bergstøl.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFangstgrop. Joramo bygdeallmenning,160/1, Lesja, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorFriis, Ellen Kathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74979
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71859/1/RPT_Opp_Lesja_+Jora+bru_19122017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata