Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-19T20:47:47Z
dc.date.available2019-12-19T20:47:47Z
dc.date.created2018-12-20T11:10:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBlömeke, Sigrid Olsen, Rolf Vegar . På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12(4)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71802
dc.description.abstractArtikkelen presenterer de mest sentrale verktøyene for kvalitetsmonitorering som har blitt innført som en del av det «Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen» (de nasjonale prøvene, kartleggingsprøvene og elev-undersøkelsen), i all hovedsak ut fra et perspektiv om at dette er målinger som skal bidra med informasjon til skoler, skoleeiere og nasjonale beslutningstakere. Gjennom beskrivelsen legger vi et grunnlag for en drøfting av seks forhold som vi foreslår som spesielt viktige for å videreutvikle det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Hovedkonklusjonen fra denne drøftingen er at norsk skole har utviklet mange målinger som hver for seg i stor grad har god kvalitet. Det legges imidlertid ikke til rette for en helhetlig analyseramme som gjør det mulig å se de ulike målingene i sammenheng med hverandre, og som i sterkere grad vektlegger et utviklingsperspektiv.
dc.description.abstractPå vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
dc.description.abstractTowards a coherent national quality monitoring system
dc.languageNB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titlePå vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
dc.title.alternativeENEngelskEnglishTowards a coherent national quality monitoring system
dc.typeJournal article
dc.creator.authorBlömeke, Sigrid
dc.creator.authorOlsen, Rolf Vegar
cristin.unitcode185,18,7,0
cristin.unitnameCentre for Educational Measurement
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1646096
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge&rft.volume=12&rft.spage=&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue4
dc.identifier.pagecount21
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/adno.6278
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74864
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1504-9922
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71802/1/6278-20249-1-PB.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.articleid1


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International