Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-19T19:23:12Z
dc.date.available2019-12-19T19:23:12Z
dc.date.created2018-02-28T23:38:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKarlsen, Heidi Marie Gjerberg, Elisabeth Førde, Reidun Magelssen, Morten Pedersen, Reidar Lillemoen, Lillian . Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning. 2018, 8(1), 22-36
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71761
dc.description.abstractBakgrunn: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenestene står overfor mange etiske utfordringer i sin arbeidshverdag. Det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving (2007–2015)» i regi av KS, hadde som målsetting å styrke den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene i kommunene. Etikkprosjektet ble avsluttet som prosjekt i 2015. I den forbindelse har Senter for Medisinsk Etikk (SME) gjennomført en evaluering. Målet med studien var å undersøke hvilke saker de ansatte drøftet i etikkrefleksjon, om etikksatsningen har hatt betydning for tjenestekvaliteten og arbeidsmiljøet, og eventuelt hva slags betydning, og i hvilken grad det hadde bidratt til økt etikk-kompetanse. Metode: Studien har et kvalitativt design, hvor fokusgruppeintervju med ansatte i direkte pasientrelatert arbeid er benyttet som metode. Studiens funn er basert på ti fokusgruppeintervjuer, med totalt 56 personer. Resultater: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste erfarer å stå i komplekse utfordringer som fordrer faglig kompetanse, men også kompetanse i etikk og helsejuss. Det var stor variasjon mellom og innad i gruppene om hva man snakket om i refleksjonsgruppene, alt fra begreper og etiske prinsipper til mer konkrete problemstillinger fra egen praksis. Situasjoner som omhandlet ulike verdiavveininger synes å være særlig krevende, og utfordret dem på flere måter. De mest omtalte temaene var bruk av tvang, samhandling med pårørende og beslutninger om behandlingsintensitet. Konklusjon: Studien viser at ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste opplever at etikksatsingen har vært et viktig bidrag til kvalitetsutvikling og kompetanseheving, for å håndtere etiske utfordringer på en bedre måte og ser ut til å ha stor betydning for yrkesutøvelsen og for arbeidsmiljøet.
dc.languageNO
dc.titleEtikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning
dc.typeJournal article
dc.creator.authorKarlsen, Heidi Marie
dc.creator.authorGjerberg, Elisabeth
dc.creator.authorFørde, Reidun
dc.creator.authorMagelssen, Morten
dc.creator.authorPedersen, Reidar
dc.creator.authorLillemoen, Lillian
cristin.unitcode185,52,13,0
cristin.unitnameSenter for medisinsk etikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1569578
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Nordisk sygeplejeforskning&rft.volume=8&rft.spage=22&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleNordisk sygeplejeforskning
dc.identifier.volume8
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage22
dc.identifier.endpage36
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74883
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1892-2678
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71761/1/Etikkarbeid%2Bi%2Bkommunal%2Bhelse-%2Bog%2Bomsorgstjeneste%252C%2BPDF.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata