Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-12T13:57:13Z
dc.date.available2019-12-12T13:57:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71602
dc.description.abstractI tidsrommet 14. mai-21. juni 2018 utførte KHM en arkeologisk utgravning av en steinalderlokalitet på Labo nordre i Vestby kommune, Akershus. Lokaliteten ble registrert av Akershus fylkeskommune i 2015 i forbindelse med regulering for boligtomter. Lokaliteten ble påvist ved 5 positive prøvestikk fordelt på to flater. Beliggenheten på 35-37 m.o.h. antyder i henhold til strandlinjekurven at stedet lokaliteten ligger var kystbasert og i bruk ved overgangen mellom senmesolitikum og tidligneolitikum, i tidsrommet 4000-3500 f.Kr. Funnene fordelte seg i hovedsak på to konsentrasjoner. Det ble totalt innsamlet 2377 littiske funn hvorav nærmere 99% er flint, men det forekommer også bergkrystall og kvarts i tillegg til en knakkestein i bergart. I overkant av 30% er varmepåvirket, 20% har spor av cortex og andelen sekundærbearbeidede funn er 6%. Materialet som blant annet inneholder tverrpiler og eneggede spisser gir en typologisk datering som passer med strandlinjedateringen. Det ble tatt 4 makroprøver fra mulige strukturer, samtlige analysert av Ivanka Hristova og Sofi Östman ved Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet og datert av Mats Rundgren ved Laboratoriet för C14-datering, Lunds Universitet. Et mulig ildsted, A5002, fikk dateringen 3930-3650 f.Kr. De andre prøvene ble datert til middelalder eller senere. Både strandlinjedatering, typologisk datering og datering av mulig ildsted plasserer bruken av lokaliteten rundt overgangen mellom senmesolitikum og tidligneolitikum, i tidsrommet 4000-3500 f.Kr. Prosjektleder: Almut Schülke.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet. Labo Nordre, 134/1, Vestby, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLyby, Solveig
dc.creator.authorKoxvold, Lucia U.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74723
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71602/1/RPT_A_Vestby_Nordre+Labo_10122019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata