Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-07T20:51:37Z
dc.date.available2019-12-07T20:51:37Z
dc.date.created2019-01-10T22:32:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationReitan, Gaute Solberg, Annette . Krøgenes D5. En strandbundet lokalitet fra mellomneolitikum B med mulige spor etter produksjon av flintøks. Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.. 2018, 351-364 Cappelen Damm Akademisk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71383
dc.description.abstractKrøgenes D5 ble undersøkt på en godt skjermet, liten flate omkranset av berg 14 meter over dagens havnivå. De ca. 2600 gjenstandsfunnene fra utgravingen består nær utelukkende av flint, foruten sju skår av keramikk og enkelte funn av kvarts og bergart. Det innsamlede funnmaterialet omfatter en rekke typologisk daterbare artefakter, deriblant tangepilspisser av type A, B og C, flere stykker flint slått fra slipte flintøkser samt et betydelig flekkemateriale. Flekkematerialet domineres av kraftige, brede og regelmessige flekker, som vitner om målrettet serieproduksjon av flekker fra til dels store flekkekjerner. Dertil ble det samlet inn avfallsmateriale som trolig er spor etter produksjon av en firesidig flintøks, på stedet. Det ble ikke avdekket noen nedgravinger med daterbart, organisk innhold på Krøgenes D5. Derfor foreligger det ingen C14-dateringer fra undersøkelsen. Lokalitetens høyde over havet samt typologiske og teknologiske trekk ved funnmaterialet viser imidlertid at de innsamlede funnene fra Krøgenes D5 kan dateres til andre halvdel av mellomneolittisk tid. Krøgenes D5 er med det den yngste av alle de strandbundne lokalitetene som ble undersøkt i regi av prosjektet E18 Tvedestrand–Arendal. Av ulike årsaker er få mellomneolittiske lokaliteter blitt gravd ut de seinere årene. Det innsamlede funnmaterialet fra Krøgenes D5 representerer derfor et verdifullt innblikk i typologiske, teknologiske og kronologiske forhold i mellomneolittisk tid i landsdelen.
dc.languageNB
dc.publisherCappelen Damm Akademisk
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleKrøgenes D5. En strandbundet lokalitet fra mellomneolitikum B med mulige spor etter produksjon av flintøks
dc.typeChapter
dc.creator.authorReitan, Gaute
dc.creator.authorSolberg, Annette
cristin.unitcode185,27,82,10
cristin.unitnameForvaltningsundersøkelser
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1654553
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.&rft.spage=351&rft.date=2018
dc.identifier.startpage351
dc.identifier.endpage364
dc.identifier.pagecount596
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/noasp.50
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74471
dc.type.documentBokkapittel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn9788202566289
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71383/2/Reitan_Sundstrom_2018_kap.2.5.3.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleKystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal.


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International