Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-04T19:16:27Z
dc.date.available2019-12-04T19:16:27Z
dc.date.created2019-01-15T13:19:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHatlevik, Ida Katrine R . Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling?. UNIPED. 2018, 41(4), 384-400
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71166
dc.description.abstractI artikkelen gis en litteraturreview av forskningsartikler publisert i Journal of Transformative Education. Reviewens analytiske formål er å utvikle innsikt om hvordan transformativ læring innrammes og hvilken kunnskap som er generert, samt drøfte hvilke implikasjoner dette kan ha for lærerutdanningen. Funn fra ni empiriske studier av bruk av transformative læringsaktiviteter i lærerutdanning viser at slike aktiviteter kan bidra til å fremme kritisk refleksjon rundt egen og andres profesjonsutøvelse, til endring i undervisningssyn og til økt sosial bevissthet rundt elevers læreforutsetninger og lærerens og skolens oppgave. På bakgrunn av disse funnene argumenteres det for at transformativ læring kan fremme studenters utvikling av profesjonsrelatert praktisk klokskap og læreridentitet. Videre indikerer funn fra reviewen at lærerstudenters mestring av grunnleggende undervisningsferdigheter, studentaktive læringsformer, mulighet til å gjøre egne erfaringer og opplevd relevans av innhold i transformative læringsaktiviteter, er viktige momenter å ta hensyn til dersom en i lærerutdanningen skal lykkes med å engasjere studentene i en transformativ læringsprosess. Imidlertid er det behov for videre forskning som undersøker bruk av transformative læringsaktiviteter i norsk lærerutdanning og forskning som sammenligner transformativ læringsteori med andre læringsteorier.en_US
dc.languageNO
dc.publisherUniversitets- og høgskolerådet
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleTransformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorHatlevik, Ida Katrine R
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1657186
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=UNIPED&rft.volume=41&rft.spage=384&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleUNIPED
dc.identifier.volume41
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage384
dc.identifier.endpage400
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2018-04-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74298
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1893-8981
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71166/1/transformativ_laering.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International