Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-03T19:37:50Z
dc.date.available2019-12-03T19:37:50Z
dc.date.created2019-01-07T16:22:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHeggdal, Emma Helene . Apostrofe - fra fiksjon til ritual. Om utviklingen i Jonathan Cullers apostrofeteori med en lesning av Tor Ulvens dikt "Jeg gir deg dette". Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning. 2018, 3(2), 109-121
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71144
dc.description.abstractArtikkelen er en todelt undersøkelse av hvordan vi kan forstå apostrofiske dikt som ritualistiske. Den første delen tar for seg avgjørende forskjeller mellom Jonathan Cullers apostrofekapittel fra 1981 og hans nye arbeid med figuren fra 2015. Ved å redegjøre for Cullers forflytning fra en dyadisk til en triadisk apostrofeteori, og fra et begrep om diktets fiktive hendelse til et fokus på lesningens gjentakelse, viser artikkelen hvordan Cullers nye apostrofeteori bygger på en forståelse av lyrikken som grunnleggende ritualistisk. Begrepet om lyrikkens fiktive og ritualistiske dimensjoner er hentet fra Roland Greene. Distinksjonen gjør det mulig for Culler å hevde at dikt ikke omhandler fiktive verdener, men angår vår verden gjennom lesningens fremførelse («performance»). I artikkelens andre del leses Tor Ulvens apostrofiske dikt «Jeg gir deg dette». Lesningen viser at diktet drar veksler på både fiksjonen og ritualet, men at et ritualistisk perspektiv egner seg best til å omfatte diktet som helhet. Ut fra en ritualistisk lesning demonstrerer diktet hvordan lyrikk kan virke performativt. Når vi leser, igangsettes det som diktet hevder å gjøre; diktet gir seg til leseren.
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget.no
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleApostrofe - fra fiksjon til ritual. Om utviklingen i Jonathan Cullers apostrofeteori med en lesning av Tor Ulvens dikt "Jeg gir deg dette"
dc.typeJournal article
dc.creator.authorHeggdal, Emma Helene
cristin.unitcode185,14,34,10
cristin.unitnameAllmenn litteraturvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1651799
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning&rft.volume=3&rft.spage=109&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleNordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage109
dc.identifier.endpage121
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-4137-2018-02-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74248
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn2464-4137
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71144/2/apostrofe_fra_fiksjon_til_ritual.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International