Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-03T19:33:40Z
dc.date.available2019-12-03T19:33:40Z
dc.date.created2018-12-18T17:00:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAagaard, Toril Lund, Andreas Ramberg, Kirsti Rye Swanberg, Anne Berit . Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.. UNIPED. 2018, 289-303
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71141
dc.description.abstractI denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi undersøker i hvilken grad og på hvilke måter innspillene og Meld. St. 16 kobler digitalisering og utdanningskvalitet. En tematisk analyse viser at det er stor enighet både blant de ulike aktørene og departementet om at digitalisering kan bidra til å fremme utdanningskvalitet. Digitalisering antas å kunne styrke profesjonsrelevans, studentaktivitet og gjøre det mulig å tilby helhetlige utdanningsprogram på tvers av campuser. Studien indikerer også at fagansatte trenger mer kompetanse og institusjonene trenger nasjonale støttestrukturer for å kunne realisere potensialene. I Meld. St. 16 kommer et forskningsforankret teknologisyn med epistemologiske implikasjoner tydelig til uttrykk, mens forfatterne av innspillene snarere viser til policy-dokumenter i sin argumentasjon. Påfallende er det også at institusjonenes utdanningsledelse tydelig ansvarliggjøres for utviklingen i Meld. St. 16, mens institusjonsledelse sjelden er tematisert i innspillene. Når sektoren skal realisere ambisjonene som formuleres i både Meld. St. 16 og innspillene, fordrer det kunnskap og enighet om hva som er hensiktsmessig rollefordeling mellom myndighets-, institusjons- og interaksjonsnivå.
dc.languageNO
dc.publisherUniversitets- og høgskolerådet
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleSammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.
dc.typeJournal article
dc.creator.authorAagaard, Toril
dc.creator.authorLund, Andreas
dc.creator.authorRamberg, Kirsti Rye
dc.creator.authorSwanberg, Anne Berit
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1645184
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=UNIPED&rft.volume=&rft.spage=289&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleUNIPED
dc.identifier.startpage289
dc.identifier.endpage303
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74250
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1893-8981
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71141/2/sammenhenger_mellom_digitalisering_og_utdanningskvalitet_.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International