Hide metadata

dc.date.accessioned2019-12-02T19:13:53Z
dc.date.available2019-12-02T19:13:53Z
dc.date.created2018-12-28T18:01:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNortvedt, Guri A. . «Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12(4)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/71090
dc.description.abstractI 2014 ble andre generasjon av de statlige kartleggingsprøvene i regning tatt i bruk på 1.–3. trinn i småskolen i Norge. Disse prøvene skal brukes til å identi-fisere elever som kan ha behov for ekstra oppfølging, og skal i tillegg brukes til vurdering for læring med identifiserte elever. Derfor er det mange enkle oppgaver på prøven, slik at lærerne skal få mye informasjon om hva disse elevene mestrer. Kartleggingsprøvene skal normalt ha en levetid på fem år, slik at innholdet i prøvene over tid blir godt kjent for skolene og lærerne. Hva vet vi om norske elevers tallforståelse og regneferdigheter etter fire gjennomføringer, og hvordan bruker lærerne prøvene? Innsamling av elevdata etter hver gjennomføring viser at andelen elever under bekymringsgrensen ikke har sunket i perioden 2014–2017. Elever under bekymringsgrensen viser at de mestrer enkle tellestrategier og at de er i ferd med å utvikle en mental tallinje, men også at de sannsynligvis bruker enkle og kanskje ikke hensiktsmessige regnestrategier. Dybdeintervjuer med sju lærere fra fire skoler viser at de er godt forberedt og påpasselige med å gjennomføre prøvene etter de retningslinjene Utdanningsdirektoratet har fastsatt, men at de strever med å tolke og følge opp resultatene. Enkelte lærere viser også holdninger til prøvene og kartlegging som tilsynelatende ikke er produktive med tanke på effektiv undervisning. Det antas at målrettet etterutdanning og verktøy som kan hjelpe lærere med å tolke data, vil kunne bidra til en positiv endring der prøveresultater i større grad tas i bruk og at dette på sikt vil føre til at færre elever skårer under bekymringsgrensen.
dc.languageNB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.title«Det er et verktøy, ikke sant, for oss» - Erfaringer fra fire gjennomføringer med kartleggingsprøver i regning 2014 - 2017
dc.typeJournal article
dc.creator.authorNortvedt, Guri A.
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1647664
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge&rft.volume=12&rft.spage=&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue4
dc.identifier.pagecount22
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/adno.6383
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74216
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1504-9922
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/71090/1/Nortvedt_ADNO_KP_2018.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.articleid8


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International