Hide metadata

dc.date.accessioned2019-11-25T16:29:58Z
dc.date.available2019-11-25T16:29:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70992
dc.description.abstractProblemstilling: Andelen postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt ved Kvinneklinikken på Ahus har i lengre tid ligget høyt. I 2018 var insidensen på 6.0%, som er høyere enn landsgjennomsnittet på ca. 4 %. Det er derfor behov for målrettede tiltak for å redusere de postoperative infeksjonene etter keisersnitt ved vårt mikrosystem, Kvinneklinikken på Ahus. Kunnskapsgrunnlaget: Vi valgte å utføre et litteratursøk i søkemotoren Pyramidesøket. Søkeresultatet gjør at vi ønsker å implementere antibiotikaprofylakse ved alle keisersnitt (GRADE 1A), samt doseøkning for kvinner som veier >120 kg. Praksisendringene baserer seg på litteratur fra oppslagsverket UpToDate, som igjen er basert på referanser fra kunnskapsbaserte retningslinjer og systematiske oversikter. Tiltak/kvalitetsindikatorer: I praksis skal endringene implementeres ved hjelp av undervisning, oppdatering av retningslinjer, standardisering av prosessene rundt profylakse og bruk av sjekklister. For å monitorere endringenes effekt registreres henholdsvis antall pasienter som får profylakse i vanlig og økt dose (prosessindikatorer), og antallet overfladiske og dype sårinfeksjoner (inkludert organhulrom) (resultatindikatorer). Ledelse/organisering: Det skal opprettes en prosjektgruppe som er ansvarlig for implementering av endringene. Prosjektet skal struktur-res etter modellen for kvalitetsforbedring til Kunnskapssenteret, med fem faser bestående av forberedelse, planlegging, utføring, evaluering og oppfølging. Prosjektgruppen skal informere og sørge for arbeidsfordeling. Prosess- og resultatindikatorene skal registreres hver uke. Planlagt prosjektvarighet er satt til 16 uker, med evaluering av gjennomføringen hver fjerde uke. Målsetningen er at etter to måneder skal insidensen av postoperative infeksjoner etter keisersnitt være redusert til 4.5 %, og etter fire måneder til 4.0 %. Konklusjon: Foreslåtte endringer med bakgrunn i kunnskapsgrunnlag kan potensielt gi reduserte økonomiske kostnader og redusert infeksjonsrate. Til tross for eventuelle motargumenter om økt bruk av antibiotika og ressurser, anbefaler vi at prosjektet gjennomføres.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleReduksjon av postoperative infeksjoner ved keisersnitten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorGrønvold, Jon Anders
dc.creator.authorMaksimović, Nina
dc.creator.authorStokke, Ildri Maria
dc.creator.authorVinje, Victoria
dc.creator.authorØstergård, Bodil Kerstine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-74110
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70992/1/K3-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata