Hide metadata

dc.contributor.authorSvalheim, Emma
dc.date.accessioned2019-11-07T23:45:44Z
dc.date.available2019-11-07T23:45:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSvalheim, Emma. Nylig innflyttede minoritetselevers opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70742
dc.description.abstractMålet med denne studien har vært å svare på problemstillingen: Hvordan opplever tre nylig innflyttede minoritetselever overgangen til matematikkundervisningen i Norge? Det blir stadig flere elever med minoritetsbakgrunn på skoler i Norge, og dermed en endring i elevsammensetningen i den norske skolen. For å legge til rette for en matematikkundervisning som gir like muligheter for alle elever, er det derfor viktig at norske lærere har kunnskap om elevenes kulturelle bakgrunn, og hvordan minoritetselever opplever overgangen til den norske skolen. For å undersøke dette har jeg hatt semistrukturerte intervjuer med tre nylig innflyttede minoritetselever fra forskjellige land. Da de ble intervjuet gikk de på ungdomsskolen i Norge, og jeg intervjuet dem om ulike aspekter ved matematikkundervisningen i hjemlandet deres og i Norge. Gay (2009) har utviklet et læringssyn kalt «culturally responsive teaching», og hun presenterer fem prinsipper bak dette læringssynet. Gjennom disse prinsippene ser hun nærmere på hvordan man bør undervise matematikk i et flerkulturelt klasserom. I denne oppgaven har jeg gjort en fortolkende analyse der Gays fem prinsipper for kulturelt responsiv undervisning danner utgangspunkt for teoridrevne kategorier. Ved å sammenligne det elevene sa om sin opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norge med prinsippene bak Gays læringssyn, har jeg drøftet hva matematikklærere kan gjøre for å gjøre denne overgangen lettere for minoritetselever som kommer til matematikkundervisning i Norge. I gjennomgangen av datamaterialet kom det frem at de erfaringene de tre minoritetselevene har fra matematikkundervisningen i hjemlandet, påvirker hvordan de opplever overgangen til matematikkundervisningen i Norge. Det kom også frem at faktorer som elevenes kultur, deres syn på matematikk og hvordan matematikkundervisningen i Norge er lagt opp også er viktig for deres opplevelse av denne overgangen. Dersom minoritetselever har erfaring fra et tydelig lærersentrert klasserom i hjemlandet og kommer til et elevsentrert klasserom i Norge, kan overgangen virke større enn om man har tidligere erfaringer fra et elevsentrert klasserom. Hvis matematikklærerne her i Norge har kunnskap om minoritetselevenes tidligere erfaringer og inkluderer prinsippene om kulturelt responsiv undervisning i matematikkundervisningen, kan kanskje dette gjøre overgangen til matematikkundervisningen i Norge enklere.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNylig innflyttede minoritetselevers opplevelse av overgangen til matematikkundervisningen i Norgenob
dc.title.alternativeNewly immigrated minority students' experience of the transition to the mathematics education in Norwayeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-11-07T23:45:44Z
dc.creator.authorSvalheim, Emma
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73867
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70742/1/Svalheim_masteroppgave_lektorprogrammet2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata