Hide metadata

dc.contributor.authorWinje, Håkon Natanael
dc.date.accessioned2019-09-10T23:45:57Z
dc.date.available2019-09-10T23:45:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationWinje, Håkon Natanael. Identifisering av felleselementer fra relasjonelle intervensjoner for omsorgssvikt og mishandling. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70335
dc.description.abstractBakgrunn: Omsorgssvikt og mishandling i barndommen kan føre til alvorlige langtidskonsekvenser for psykisk og fysisk helse, så vel som tilpasningsvansker på en rekke livsområder. Barnevernets kjerneområde omhandler arbeid med familier der barn lever under disse skadelige omsorgsforholdene. Hjelpebehovene i slike familier omfatter ofte flere og komplekse problemområder, som for eksempel foreldrenes egne traumer, rus eller psykiske lidelser. Det er ingen spesifikke retningslinjer for arbeidet med relasjonen mellom foreldre og barn når det er alvorlig problematikk, og det er behov for virksomme tiltak som kan skape varige positive endringer for barna. Formål: Det overordnede formålet til denne oppgaven er å undersøke om elementer fra relasjonelle foreldreintervensjoner kan avgrenses, såkalte felleselementer, og om disse potensielt kan anvendes på fleksible måter i barnevernets arbeid med alvorlig problematikk. Metode: I et litteratursøk ble det funnet en forskningsoversikt med 15 intervensjonsstudier av relasjonelle foreldreveiledningsprogrammer. Gjennom en felleselementmetodikk ble det identifisert praksis-, prosess- og implementeringselementer fra disse studiene. Praksiselementer er spesifikke teknikker eller strategier brukt i intervensjonene. Prosess- og implementeringselementer omhandler omstendighetene praksiselementene blir levert under, og hvilke strategier som blir benyttet for å sikre pålitelig utførelse. Resultater: Det ble identifisert ti felles praksiselementer i de overordnede kategoriene arbeid med de observerbare interaksjonene mellom barn og omsorgsgiver, foreldreteknikker, forståelse av barnets bidrag, endring av indre representasjoner og psykoedukasjon. Det ble også identifisert hvilke kombinasjoner av praksis-, prosess og implementeringselementer som oppstod. Konklusjon: Felleselementene som ble identifisert kan potensielt bidra til fleksible tiltaksløsninger for barnevernet når det gjelder relasjonelt arbeid i familier ved alvorlig problematikk. Bruken av felleselementer kan forhåpentligvis begrense de negative konsekvensene forbundet med omsorgssvikt og mishandling. I oppgaven diskuteres hvordan bruken av de identifiserte felleselementene kan kvalitetssikres, samt metodiske styrker og begrensninger ved tilnærmingen. Arbeidet i denne oppgaven bygger på et pågående prosjekt ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør.nob
dc.language.isonob
dc.subjectmishandling
dc.subjectbarnevern
dc.subjectfelleselementer
dc.subjectomsorgssvikt
dc.subjectpraksiselementer
dc.titleIdentifisering av felleselementer fra relasjonelle intervensjoner for omsorgssvikt og mishandlingnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:45:57Z
dc.creator.authorWinje, Håkon Natanael
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73472
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70335/8/Identifisering-av-felleselementer-fra-relasjonelle-intervensjoner-for-omsorgssvikt-og-mishandling.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata