Hide metadata

dc.contributor.authorOfferdal, Truls Strand
dc.date.accessioned2019-09-09T23:48:49Z
dc.date.available2019-09-09T23:48:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOfferdal, Truls Strand. Vinne eller dø - Konkurrerende tolkningsrammer under havnearbeiderkonflikten 2013-2016. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70288
dc.description.abstractDenne oppgaven er ett case-studie av arbeidslivskonflikten på norske havner i perioden fra 2013-2016, en langvarig konflikt og streik som var gjenstand for utstrakt mediedekning og som siden har dannet grunnlag for mange av de viktige diskusjonene i fagbevegelsen. Gjennom bruk av teorier rundt tolkningsrammer, strategisk kommunikasjon, makt og påvirkning analyserer jeg hvordan aktørene i konflikten gjennom sin kommunikasjon forsøkte å oppnå sine strategiske mål. Datamaterialet i oppgaven består av en medieanalyse av artikler i fem norske aviser og av kvalitative intervjuer med sentrale aktører. Artiklene i utvalget har blitt kodet basert på en datadrevet induktiv tilnærming. Basert på kodingen identifiseres og analyseres de mest utbredte tolkningsrammene i kodingen. Disse drøftes videre i lys av teorier om tolkningsrammer og deres styrke som en faktor av blant annet makt og hegemoni i samfunnet og det konkurrerende landskapet av tolkningsrammer i media. Videre drøftes andre aspekter av strategisk kommunikasjon slik som relasjonen mellom streiker og media og relasjonen mellom aksjoner og mediedekning i streiker. Ut over funn og kunnskap om strategisk kommunikasjon i den konkrete konflikten som inngår i case-studiet bidrar oppgaven med økt kunnskap rundt tolkningsrammer i streiker og arbeidslivskonflikter og presenterer noen tolkningsrammer som potensielt kan være gyldige også i andre arbeidslivskonflikter.nob
dc.description.abstractThis paper is a case study of a workplace conflict among Norwegian dockworkers between 2013-2016. A long-lasting conflict that was widely covered in the media, and that has since its conclusion become an important point of reference for many debates within the labour union movement. Through theories surrounding framing, strategic communication, power and influence I analyse how the actors in the conflict used their communication to achieve their strategic mission. The data used in the papers consists of a media analysis of articles from five Norwegian newspapers, as well as qualitative interviews with central actors. The articles in the selection has been coded based on a data driven inductive approach. Based on the coding, central frames in the conflict are identified and analysed. The frames are then considered in light off theories concerning frames, their strength, power and hegemony in society and the landscape of competing frames in the media during the conflict. The paper further considers other aspects relevant to strategic communication such as the relation between strikes and the media and the relation between direct action and media coverage in strikes and workplace conflicts. The papers contribute knowledge about strategic communication in the conflict included in the case-study, as well as further knowledge about strikes and workplace conflicts. It also contributes some ideas about which frames might prove to be relevant in other conflicts.eng
dc.language.isonob
dc.subjecttolkningsrammer
dc.subjectnorsk transportarbeiderforbund
dc.subjectNTF
dc.subjectLO
dc.subjectstreik
dc.subjectMosjøen havn
dc.subjectfagbevegelsen
dc.subjectDrammen havn
dc.subjectstrategisk kommunikasjon
dc.subjectfagforeninger
dc.subjectarbeidsliv
dc.subjectTromsø havn
dc.subjectOslo havn
dc.subjectavis
dc.subjectblogg
dc.subjecthavnearbeidere
dc.subjectNHO
dc.subjectRisavika
dc.subjectkonflikt
dc.subjectsosiale medier
dc.titleVinne eller dø - Konkurrerende tolkningsrammer under havnearbeiderkonflikten 2013-2016nob
dc.title.alternativeWin or die - competing frames in the during the dockworker-conflict 2013-2016eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:30Z
dc.creator.authorOfferdal, Truls Strand
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73418
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70288/1/Offerdal--Vinne-eller-d----konkurrerende-tolkningsrammer-under-havnearbeiderkonflikten-2013-2016.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata