Hide metadata

dc.contributor.authorBjurstedt, Julie Elisabeth Skaara
dc.date.accessioned2019-09-09T23:48:05Z
dc.date.available2019-09-09T23:48:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBjurstedt, Julie Elisabeth Skaara. Når det blåser på toppene: En kvalitativ studie av mediedekningen av Anita Krohn Traaseth i tre hendelser. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70236
dc.description.abstractHva kjennetegner mediedekningen av en norsk leder i en periode der flere negative forhold blir kjent? Studien har ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse og kvalitative intervjuer med journalister utforsket hvilke temaer som blir presentert i mediene. I tillegg har studien analysert hvilke nyhetsrammer som er fremtredende i mediedekningen, og i hvilken grad mediedekningen preges av mediedrev. Daværende administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge var sentral i en lenger mediedekning i 2018. Hun har opparbeidet seg en sterk personlig merkevare i norsk næringsliv og offentlighet gjennom flere år, men gjennomgikk en offentlig mediedekning som studien analyserer som tre hendelser. Ved å betrakte hva og hvordan mediene dekket hendelsene, har mediedekningen blitt analysert og sammenliknet på tvers av hendelsene. Studiens teoretiske rammeverk spenner bredt ettersom det representerer sentral tematikk i mediedekningen. Teori om framing, mediedrev, kilder, kjønn, ledelse, merkevarebygging og skandaler står sentralt i studien. Funnene viste hvordan Traaseths kjønn, ledelse og merkevare var sentrale temaer i mediedekningen. I tillegg har studien argumentert for at mediedekningen i stor grad kunne kategoriseres i to nyhetsrammer: Traaseth som kontroversiell leder / uprofesjonell i håndteringen av hendelsenes to ansettelser, samt Traaseth som urettferdig fremstilt i mediene.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNår det blåser på toppene: En kvalitativ studie av mediedekningen av Anita Krohn Traaseth i tre hendelsernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:20Z
dc.creator.authorBjurstedt, Julie Elisabeth Skaara
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73358
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70236/1/Bjurstedt_Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata