Hide metadata

dc.contributor.authorZimmermann, Anne
dc.date.accessioned2019-09-09T23:47:50Z
dc.date.available2019-09-09T23:47:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationZimmermann, Anne. Vegghistorier. Om fordoblinger og tekstuelle forbindelser i Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70216
dc.description.abstractDet finnes mange innganger til Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus. I denne oppgaven leser jeg bildebokas para-, arke- og intertekstuelle deler med det siktemål å finne ut av hvilke betydningslag som er innskrevet i disse. Jeg benytter meg av bildebokteori, primært den nordiske, representert ved særlig Maria Nikolajeva, Ulla Rhedin og Agnes-Margrethe Bjorvand. Når bildebokas visuelle tekst legges under lupa, inngår i oppgavens verktøykasse også Gunther Kress og Theo van Leeuwens bidrag til semiotikken. Tilskudd til bildebokas betydningsproduksjon leses allerede i paratekstene, et begrep fra Gérard Genette beskrivende for de delene av ei bok som ikke inngår i hovedteksten, men som likevel er knytta til den. Omslag, tittel- og kolofonside er paratekster som i Snill antyder fortellingas sentrale tematikk, og forespeiler en dannelsesfortellings struktur som med Genette utgjør bildebokas arketekstuelle aspekt. Med utgangspunkt i teori tilknytta dannelsesromansjangeren, argumenterer jeg for hvordan angjeldende bildebok oppfyller sjangerkrava, men også utfordrer dem. En overordna påstand for arbeidet med oppgaven er at Snill demonstrerer kjennetegn fra to litterære epoker, realismen og postmodernismen. Ses bildeboka som del av Dahle og Nyhus’ øvrige forfatterskap, framheves dens funksjon som kritisk verktøy idet saksforhold settes på tiltalebenken. De intertekstuelle relasjonene Snill antar, avdekker imidlertid flere betydningslag i bildebokas både postmodernistiske og problematiske tendenser. Dette sistnevnte belyses med utgangspunkt i kjønnsteori signert Judith Butler. I undersøkelsen av tråder i Snills intertekstuelle vev, henter jeg støtte særlig i Linda Hutcheons studie om postmodernistisk fiksjon, samt i Nina Gogas lesning av Verden har ingen hjørner, ei annen bildebok av Svein Nyhus som Snill knytter intertekstuelt an til.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleVegghistorier. Om fordoblinger og tekstuelle forbindelser i Snill av Gro Dahle og Svein Nyhus.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:17Z
dc.creator.authorZimmermann, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73326
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70216/1/NOR4395-Vegghistorier.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata