Hide metadata

dc.contributor.authorJohansen, Jan Erik Solberg
dc.date.accessioned2019-09-09T23:47:43Z
dc.date.available2019-09-09T23:47:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJohansen, Jan Erik Solberg. Empati, sympati og antipati i litteraturen En komparativ analyse av etikk i Er hun din? og Jeg nekter å tenke. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70208
dc.description.abstractSammendrag Oppgaven tar sikte på en etisk analyse av to skjønnlitterære verk. Ved nærlesning av Er hun din? av Nils-Øyvind Haagensen og Jeg nekter å tenke av Lotta Elstad, blir det argumentert for at bøkene åpner for en kritisk og empatisk lesning. Dette står i kontrast til en sympatisk eller antipatisk lesning, der leseren lar seg forføre av verkenes retorikk og blir ensidige i sine vurderinger. Verkene er valgt på bakgrunn av deres felles tematisering av abort og etiske spørsmål tilknyttet dette, samt at begge har mottatt gode kritikker. Analysen baserer seg på Martha Nussbaums teorier tilknyttet litteratur, filosofi og litterær forestillingsevne. Språk og form fungerer i syntese med innholdet, mener hun. Oppgaven forsøker å vise hvordan bøkenes oppbygging underbygger innholdet og tilnærmingen til det etiske. Videre ser den på hvilke etiske temaer som blir tatt opp og hvordan disse fremstilles. Protagonistene befinner seg i situasjoner som er direkte påvirket av abort, deres handlinger og vurderinger blir analysert, for så å problematisere forenklede lesninger av protagonistenes påstander og handlinger. Er litteraturen blind og gjør blind, eller åpner den for det etisk problematiske?nob
dc.language.isonob
dc.subjectempati
dc.subjectantipati
dc.subjectsympati
dc.subjectNussbaum
dc.titleEmpati, sympati og antipati i litteraturen En komparativ analyse av etikk i Er hun din? og Jeg nekter å tenkenob
dc.title.alternativeEmpathy, Sympathy and Antipathy in Litterature A Comparative Analysis of Ethics in Er hun din? and Jeg nekter å tenkeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:15Z
dc.creator.authorJohansen, Jan Erik Solberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73273
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70208/1/NOR4091-Masteroppgave-i-nordisk-Lektorprogrammet---Jan-Erik-Solberg-Johansen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata