Hide metadata

dc.contributor.authorRaddum, Elisabeth Stormoen
dc.date.accessioned2019-09-09T23:47:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationRaddum, Elisabeth Stormoen. Elevers arbeid med å konstruere en geologisk tidslinje i klasserommet etter feltarbeid. En videostudie av elevers etterarbeid i geofag 1. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70191
dc.description.abstractHensikten med denne kvalitative studien er å undersøk hvordan elever i geofag 1 arbeider med å sette sammen en geologisk tidslinje i klasserommet etter feltarbeid. Feltarbeid regnes som en av geofagets særegenheter. Fra tidligere forskning har det blitt utarbeidet noen retningslinjer for et vellykket feltarbeid (e.g., Orion, 1993; Remmen & Frøyland, 2013, 2014, 2015a). Det er derimot færre studier som har undersøkt hva som foregår i klasserommet etter feltarbeidet; i det vi kan kalle etterarbeidet. Målet med denne studien er å gi et bidrag til eksisterende forskning om elevers etterarbeid ved å besvare problemstillingen: «Hvordan løser elevene oppgaven med å sette sammen en geologisk historie i etterarbeidet etter feltarbeid?» Grunnlaget for datamaterialet har blitt til ved å følge to elevgrupper med hodekamera gjennom undervisningsforløpet, samt samle inn dokumenter fra gruppene i form av skriftlig materiale. Analysen har først sett på elevenes sluttprodukt, som her er tidslinjer. Deretter har analysen hatt tre fokusområder for å undersøke hvordan elevene kom frem til tidslinjene. Det er: (1) hvilke av NRC (2012) sine naturvitenskapelige praksiser som kom til syne, (2) hvilke data elevene argumenterer med og (3) hva slags lærerstøtte elevene mottok. Ved å se på likheter og forskjeller mellom gruppene har studiens resultater og diskusjon blitt til. Studiens resultater viser at elevene arbeidet noe forskjellig og fikk ulik støtte fra læreren, selv om de kom frem til tidslinjer som samsvarte med de faktiske geologiske hendelsene som har funnet sted. Elevenes spørsmålsstilling, bruk av digitale kart, anvendelse av feltobservasjoner sammen med annen relevant teori og bruk av metoder for relativ aldersdatering var viktige komponenter i hvordan elevene løste oppgaven. I den ene elevgruppen kan lærerens støtte, særlig gjennom spørsmålsstilling, ses på som en viktig bidragsyter til at elevene løser oppgaven på en tilfredsstillende måte. Studien kan øke bevisstheten rundt hvordan elevene løser oppgaver om å datere den relative alderen til berggrunnen i et område og hva som viktig for lærere å tenke på når de planlegger et etterarbeid.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleElevers arbeid med å konstruere en geologisk tidslinje i klasserommet etter feltarbeid. En videostudie av elevers etterarbeid i geofag 1nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:13Z
dc.creator.authorRaddum, Elisabeth Stormoen
dc.date.embargoenddate2023-06-03
dc.rights.termsUtsatt tilgjengeliggjøring: Kun forskere og studenter kan få innsyn i dokumentet. Tilgangskode/Access code B
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73277
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsembargoedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70191/1/Raddum-Masteroppgave-2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata