Hide metadata

dc.contributor.authorSundet, Ann-Mari Alem Karlsholm
dc.date.accessioned2019-09-09T23:46:58Z
dc.date.available2019-09-09T23:46:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSundet, Ann-Mari Alem Karlsholm. Samfunnsfagklasserommet som ytringsrom - En studie av hvilke opplevelser jenter med minoritetsbakgrunn har av samfunnsfagklasserommet som ytringsrom. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/70154
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen undersøker hvilke opplevelser et utvalg jenter med minoritetsbakgrunn har av samfunnsfagklasserommet som ytringsrom. Målet er å kartlegge jentenes erfaringer, samt hva deres opplevelser sier om samfunnsfagklasserommet som ytringsrom, om demokrati og medborgerskap i skolen, og om det eventuelt er sammenhenger mellom jentenes bakgrunn og hvordan de opplever ytringsfrihet, demokrati og medborgerskap i samfunnsfaget. Gjennom kvalitative intervjuer og observasjoner søker studien å svare på problemstillingen: «Hvilke opplevelser har er et utvalg jenter med minoritetsbakgrunn av samfunnsfagklasserommet som ytringsrom?». I dette ligger følgende forskningsspørsmål: 1) hvordan forstår jentene ytringsfrihet i samfunnsfagklasserommet? 2) Hvilke opplevelser har jentene med ytringsfrihet i samfunnsfagklasserommet og hva påvirker deres opplevelser? 3) Hvordan påvirker jentenes minoritetsbakgrunn og kjønn disse opplevelsene? Hovedfunnene i denne studien viser at det er et misforhold mellom hvilket ytringsrom jentene rapporterer å ha i samfunnsfagklasserommet og hvorvidt de benytter seg av dette. Funnene viser at det er flere mekanismer som forklarer dette hvor noen fremstår som selvdrevne av jentene, mens andre er mekanismer utenfor jentene selv. Dette inkluderer en følelse av ytringsansvar som kan føre til en selvsensurering i klasserommet, en opplevd fasit for hva som er innenfor å si, samt jentenes opplevelse av klassemiljøet. I tillegg viser det seg at etnisk og kulturell bakgrunn spiller en heller positiv rolle for jentenes ytringsrom gjennom en opplevelse av en delt «utlendingsidentitet» som fører til at jentenes egen minoritetsbakgrunn blir av mindre betydning i deres interaksjoner med medelever og lærer. Kjønn kan derimot spille en negativ rolle. Jentene opplever guttenes mulige reaksjoner på deres ytringer som begrensende, og de forteller om en kjønnet forskjell i hvorvidt medelever viser et ytringsansvar.nob
dc.language.isonob
dc.subjectminoritetsbakgrunn
dc.subjectmangfold
dc.subjectytringsfrihet
dc.subjectsamfunnsfag
dc.subjectjenter
dc.subjectkjønn
dc.titleSamfunnsfagklasserommet som ytringsrom - En studie av hvilke opplevelser jenter med minoritetsbakgrunn har av samfunnsfagklasserommet som ytringsromnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-10T23:46:07Z
dc.creator.authorSundet, Ann-Mari Alem Karlsholm
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73254
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70154/1/Sundet_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata