Now showing items 201-220 of 332

 • Haave, Ingrid Masovn (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
  The issue surrounding plastic in the ocean has recently been put on the agenda by the newspapers around the world. More and more articles are being published about the topic, consequently giving more information to the ...
 • Andersen, Ditte; Sandberg, Sveinung (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Previous research has critiqued conventional anger management programmes for disregarding participants’ values honouring masculine performances of being tough, risk-seeking and capable of violence. Conversely, the Danish ...
 • Revholt, Hanne Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Seksuelt misbruk av dyr er langt på vei et uutforsket tema. Denne oppgaven søker å si noe om omfang og karakteristika ved slike overgrep i Norge. Hvor ofte blir dyr misbrukt seksuelt? Hvilke dyrearter misbrukes? Får dyrene ...
 • Disteler, Marit Moe (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Sammendrag Oppgaven undersøker hvordan medisinske diagnoser blir til med utgangspunkt i to diagnoser hvorav den ene - ME/kronisk utmattelsessyndrom - er formelt anerkjent i det offentlige helsevesenet, mens den andre – ...
 • Mohn, Sigmund Book (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Problemstillingen for oppgaven er hvordan smugling av asylmigranter foregår og hvordan den oppleves og forstås av de ulike involverte i feltet for menneskesmugling og dens kontroll. Jeg har forsøkt å svare på dette gjennom ...
 • Johansen, Kjersti Berg (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Denne masteroppgaven handler om asylsøkeres og flyktningers subjektive opplevelser og erfaringer av trygghet i norske asylmottak. I hvilken grad opplever de trygghet, og hvordan skaper og opprettholder de trygghet i sin ...
 • Gjerdeplass, Else (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  Denne masteravhandlingen har et vitenskapsteoretisk perspektiv på fenomenet organisert kriminalitet. Hovedproblemstillingen i avhandlingen er: Hvordan er kunnskapsstatusen på feltet organisert kriminalitet? Hvordan kan vi ...
 • Ervik, Magnus Engebretsen (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  I en tid der sosiale medier er blitt en integrert del av hverdagslivet til så mange, spesielt unge, kan man stille spørsmålet om dette også er tilfellet for avvikende og kriminelle subkulturer. Denne oppgaven tar for seg ...
 • Hammerslev, Ole; Rønning, Olaf Halvorsen (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  The chapter gives an overarching analysis of the Nordic legal aid schemes, as described in this collection. The welfare state, and its development, serves as a common backdrop for the Nordic countries, and has influenced ...
 • Henriksen, Hilde Petrine (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
 • Tomter, Ane Marte Dragesæt (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Denne oppgaven ser nærmere på debatten rundt overvåking for å avverge og forebygge terrorisme i Norge. Jeg har lagt vekt på hvordan nye tiltak på feltet legitimeres og kritiseres. En viktig del av analysen er også personvernets ...
 • Ugelvik, Thomas; Damsa, Dorina (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  In the second part of his article on Scandinavian exceptionalism, John Pratt identified certain developments that might undermine the exceptional status of Scandinavian prisons and penal culture. A major problem looming ...
 • Vasaasen, Ingelin (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
  Hatkriminalitet har som tema blitt viet stor oppmerksomhet de siste årene. Straffbare, hatefulle ytinger skal sanksjoneres på når de er uttrykt på bakgrunn negative holdninger mot bestemte grupper i samfunnet. Bakgrunnen ...
 • Glasø, Karin Henriksen (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  SAMMENDRAG Av: Karin Henriksen Glasø Tittel: Patruljehunden En studie av hundeførerens politioperative skjønn i en kulturell kontekst Veileder: Liv Finstad Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet ...
 • Johansen, Mari (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
 • Viljugrein, Tone (Master thesis / Spesialoppgave, 1998)
 • Lohne, Kjersti (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  In a recent account of border control, Mary Bosworth introduces the notion of ‘penal humanitarianism’ to describe how humanitarianism enables penal power to move beyond the nation state. Based on a study of international ...
 • Sollund, Ragnhild (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  On 20 April 2015, five men were convicted in a Norwegian court for breaching the penal law, namely for attempting to reduce the natural population of a protected endangered species on 15 February 2014. One was also charged ...
 • Pedersen, Willy; Tutenges, Sébastien; Sandberg, Sveinung (Journal article / Tidsskriftartikkel / SubmittedVersion, 2017)
  Background: In this study, we use assemblage theory to investigate the link between alcohol use and one-night stands. Methods: The data come from qualitative interviews conducted with 104 young participants in the night-time ...
 • Vestby, Annette (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Desentralisering og integrasjon har stått sterkt blant grunnprinsippene for det norske politiet. Samtidig har det mange steder stått strid om nedleggelser og sammenslåinger av politiets tjenestesteder. På denne bakgrunnen ...