Now showing items 1-1 of 1

  • Petersen-Øverleir, Knut (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Symplektisk teori er i historisk matematisk perspektiv en relativt ny gren innen matematikken. Denne oppgaven viser holomorfe resultater innen symplektisk teori. Den er delt inn i to kapitler, et om symplektisk lineær ...