Now showing items 1-1 of 1

  • Nordaas, Magne Andr (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    En modell for diffusjon av nevrotransmittere (glutamat) med en enkel reaktive randbetingelse. Eksistens og entydighet av løsninger, stabilitetsestimater.