Now showing items 1-1 of 1

  • Mårtensson, Arthur (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Vi innfører nødvendig teori i algebra og algebraisk geometri til å definere dihedral homologi av en algebra og utvide definisjonen til skjemaer. Vi viser også et resultat om hvordan dihedral homologi oppfører seg med hensyn ...