Now showing items 1-1 of 1

  • Lye, Kjetil Olsen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Vi betrakter en gruppevirkning av G på en mengde X. Opgaven omhandler C*-algebraer relatert til den uniforme Roe-algebraen. Vi bruker konstruksjoner fra kryssprodukter av C*-algebraer til å konstruere en analog til den ...