Now showing items 1-1 of 1

  • Lorenzo Vistorte, Alexander (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Målet ved denne artikkelen er å analysere forholdet mellom vri- og flyttespill og symmetrigruppen. Vi skal se sammenhengen mellom gruppeteori og mange populære spill, spesielt når man vil løse spillene