Now showing items 1-1 of 1

  • Lindbæck, Astri Strand (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Punktene på en elliptisk kurve danner en gruppe. Hvis vi kaller origo i gruppa for Q, er et n-torsjonspunkt et punkt P som er slik at nP=Q. Mengden n-torsjonspunkter danner en abelsk gruppe. Alle 3-torsjonspunktene på en ...