Now showing items 1-1 of 1

  • Johannessen, Olai Sveine (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Målet med denne masteroppgaven er å se på teorien som ligger til grunn for en rangeringsmodell kalt Offense-Defense Modellen. Jeg skriver om matriseskaleringer og dobbeltstokastiske matriser som ender med Sinkhorn-Knopp ...