Now showing items 1-1 of 1

  • Hobæk, Håkon Martin (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Representasjonsteori er et område innenfor matematikken hvor man representer- er elementer i grupper og algebraer med lineære transformasjoner av vektorrom. I lineær algebra finnes det mye verktøy, og dette kan man bruke ...