Now showing items 1-1 of 1

  • Hillesund, Eivind Rudjord (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Parallellaksiomet er det eneste aksiomet der hyperbolsk geometri skiller seg fra euklidsk. Mens det i euklidsk geometri er en unik linje som går gjennom et gitt punkt og er parallell med en gitt linje, finnes det i hyperbolsk ...