Now showing items 1-1 of 1

  • Halmrast, Balder Søholt (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Denne oppgaven studerer Reed-Solomon-koder og ser på hvordan dekoding av disse kan relateres til å finne potenssumdekomposisjoner av polynomer, hvilket kan tolkes geometrisk som å finne et sekantplan til den rasjonale ...