Now showing items 1-1 of 1

  • Flø, Geir Magne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Gauss-Bonnets teorem relaterer den geometriske strukturen til en flate til dens eulerkarakteristikk, en topologisk invariant. Dette teoremet forutsetter at flaten ikke inneholder noen singulariteter. I denne oppgaven vil ...