Now showing items 1-1 of 1

  • Bocianowski, Sivert (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Vi ser på Schoof's og Satoh's algoritmer for opptelling av rasjonale punkter på elliptiske kurver over endelige kropper. Relevant bakgrunn om elliptiske kurver og de p-adiske tallene. Kort om ECC (elliptic curve cryptography). ...