Hide metadata

dc.contributor.authorHannon, Lina Louise Sandaker
dc.date.accessioned2019-09-07T23:46:05Z
dc.date.available2019-11-01T23:45:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHannon, Lina Louise Sandaker. Rettshjelp til fanger. En rettshjelpundersøkelse i Ullersmo fengsel.. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69990
dc.description.abstractÅ ha rett er ikke det samme som å få rett. I mange tilfeller kan man være avhengig av rettshjelp for å få gjennomslag for sine rettigheter. Offentlig betalt rettshjelp kan på denne måten anses som et grunnleggende velferdsgode på lik linje med andre velferdstjenester. Rettshjelploven er bygget på tanken om at nødvendig juridisk bistand skal være tilgjengelig uavhengig av økonomi. Likevel viser tidligere rettshjelpsundersøkelser og erfaring fra rettshjelptiltak at det eksisterer et stort udekket rettshjelpsbehov i befolkningen, og at dette har sammenheng med sosial status. Oppgaven kartlegger det udekkede rettshjelpsbehov blant et utvalg fanger i Ullersmo høsten 2018. Videre undersøkes i hvilken grad dette behovet imøtekommes av det eksisterende rettshjelpstilbudet etter lov om fri rettshjelp og forvaltningens veiledningsplikt. I tillegg foreslås en rekke endringer i fengselssystemet og rettshjelpsordningen for å redusere fangenes udekkede rettshjelpsbehov.nob
dc.language.isonob
dc.subjectrettshjelp
dc.subjectfengsel
dc.subjectUllersmo
dc.subjectJussbuss
dc.titleRettshjelp til fanger. En rettshjelpundersøkelse i Ullersmo fengsel.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-07T23:46:05Z
dc.creator.authorHannon, Lina Louise Sandaker
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73122
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69990/1/Kandidat-206-og-208.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata