Hide metadata

dc.date.accessioned2019-09-06T13:00:12Z
dc.date.available2019-09-06T13:00:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69879
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelse av et bolighus i Skriverveien 28A i Sørum utførte KHM en utgravning av gravhaug id 52079-2 i perioden 29.mai til 2.juni 2017. Gravhaugen lå ca. 4 meter nordvest for huset og ble totalgravd. Gravhaugen var tilnærmet rund, ca. 4,5 meter i diameter, 0,5 meter høy og besto av en kjernerøys tildekket av et lag med gulbrun sand og silt. I midtre del av haugen ble det funnet ca. 0,5 kg brent bein fra to individer, en middelaldrene/eldre voksen og et barn i 3-5 års alder, samt et ubrent bein av storfe. Videre ble det funnet keramikkskår fra minst et, muligens to kar, samt karfôringskitt fra et kar av organisk materiale. Begge kartypene kan ha blitt brukt som gravurner. Det ble ikke gjort andre gjensandsfunn i graven. Det ble imidlertid observert tegn på at den kan ha vært plyndret, og det var flere spor etter moderne aktivitet rundt og på haugen. Et beinfragment ble datert til 535-230 f.Kr., det vil si første del av førromersk jernalder. Prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.titleGravhaug. Vestby Nordre, 46/12 og 46/19, Sørum kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorFriis, Ellen Kathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73019
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69879/1/RPT_A_S%C3%B8rum_Sorenskriverg%C3%A5rden_040919.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata