Hide metadata

dc.contributor.authorMangelrød, Camilla Marie Kjær
dc.date.accessioned2019-09-04T23:45:50Z
dc.date.available2020-05-29T22:46:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMangelrød, Camilla Marie Kjær. Helge Ingstads Pelsjegerliv. Vitalisme og modernitet. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69862
dc.description.abstractOppgaven tematiserer det tvetydige forholdet mellom vitalisme og modernitet i Helge Ingstads Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere (1931). Den diskuterer hvordan dette dikotomiske begrepsparet problematiseres i møtet mellom forfatteren og «naturmennesket» i den kanadiske villmark. I Ingstads reiseskildring kommer denne ambiguiteten først og fremst til uttrykk i forholdet mellom tradisjon og modernitet og mellom natur og kultur. Ingstad ankommer Nordvestterritoriets villmark i en tid da vestlig påvirkning er en integrert del av kulturen: Handel, misjonsarbeid, skytevåpen og andre former for modernitet har funnet veien til de mest avsidesliggende steder i Arktis. Forfatteren uttrykker på den ene siden sivilisasjonskritiske tanker i sin dragning mot periferi og polare strøk, samtidig som han også fremstår som en eurosentrisk kommentator, farget av tidens moderne antropologiske perspektiver. I dette skjæringspunktet åpenbares ikke bare kontrastene, men også nyansene og det historiske mangfoldet som dekonstruerer dikotomien, noe som gjør skildringen kompleks og dynamisk. Studien tar for seg Pelsjegerliv som litterær tekst, i betydning av en ekspedisjonsberetning som er fortalt, og utforsker hvordan litteraturvitenskapen og historiefaget kan forsyne hverandre med gjensidige innsikter. Ved hjelp av litterære mekanismer bygger Ingstad sin autoritet i skrift. Dersom vi vil danne oss et fullstendig bilde av verkets meningsrammer og Ingstads retoriske etos, må vi se på utvekslingen mellom tekst og kontekst, noe som til syvende og sist også handler om bokens materielle dimensjoner.nob
dc.language.isonob
dc.subjectCanada
dc.subjectøkokritikk
dc.subjectHelge Ingstad
dc.subjectvitalisme
dc.subjectPelsjegerliv
dc.subjectmodernitet
dc.titleHelge Ingstads Pelsjegerliv. Vitalisme og modernitetnob
dc.title.alternativeThe Land of Feast and Famine by Helge Ingstad. Vitalism and modernityeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-04T23:45:50Z
dc.creator.authorMangelrød, Camilla Marie Kjær
dc.identifier.urnURN:NBN:no-73002
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69862/1/LIT-4392_masteroppgave_Ingstad_2019_Endelig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata