Hide metadata

dc.contributor.authorPettersen, Erlend Alvik
dc.date.accessioned2019-09-02T23:46:57Z
dc.date.available2019-09-02T23:46:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPettersen, Erlend Alvik. "Anderledesetaten"-En kvalitativ studie av Skatteetatens reorganiseringsprosjekt Nye Skatt. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69847
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om en kvalitativ casestudie av den norske skatteetaten i sammenheng med deres reorganiseringsprosjekt Nye Skatt. Oppgaven handler om å se på opplevelsen av å være i en slik reorganiseringsprosess, og utvikle en forståelse for hvordan organisasjonens kultur og organisasjonsidentitet virker inn på endringsprosessen. Problemstillingen er: Hvordan spiller kulturelle artefakter inn på opplevelsen av skatteetatens endringsprosess Nye Skatt? Oppgaven identifiserer ulike kulturelle artefakter, som igjen skaper en innsikt i hva som preger organisasjonsidentiteten. Gjennom dette ser man hvordan identiteten fungerer som en hjelpende faktor for de ansatte å ha tro på at endringene vil ha et godt resultat, selv om flere av informantene har kritiske innvendinger på deler av prosessen, særlig kommunikasjonsflyten. Sentralt for opplevelsen av endringen som noe positivt er stoltheten til organisasjonens tidligere bragder, og identitet som en fremoverrettet og progressiv etat. Gjennom Kotters (2012) 8-stegs endringsmodell, forstår jeg utviklingen av denne identiteten å være grunnet at organisasjonen tidligere har vært gjennom flere omfattende endringsprosjekter som farger de ansattes inntrykket av endring som noe man skal forvente, samt se på som noe positivt.nob
dc.language.isonob
dc.subjectorganisasjonsendring
dc.subjectOrganisasjonsidentitet
dc.subjectorganisasjonskultur
dc.title"Anderledesetaten"-En kvalitativ studie av Skatteetatens reorganiseringsprosjekt Nye Skattnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-03T23:45:52Z
dc.creator.authorPettersen, Erlend Alvik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72966
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69847/1/Masteroppgave-Sosiologi-Erlend-Alvik-Pettersen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata