Hide metadata

dc.contributor.authorLøken, Mari
dc.date.accessioned2019-09-02T23:46:06Z
dc.date.available2019-09-02T23:46:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLøken, Mari. "De har jo krevd sin plass og tatt den" En studie av byøkologisk bolig- og byutvikling som urbane allmenninger i Oslo. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69797
dc.description.abstractStudiens overordnede formål er å undersøke potensielle og alternative løsninger på hvordan vi som samfunn skal klare å skape og opprettholde bærekraftige byer. Det finnes imidlertid ingen konsis forståelse av hva som menes med bærekraftighet, hvilket begrenser muligheten for operasjonalisering av begrepet innen byplanleggingen. Boligutvikling i byene er en stor del av byutviklingen samtidig som bolig er en grunnleggende del av innbyggernes liv. Spørsmål omkring bolig har stor påvirkning på hva slags liv beboerne har mulighet til å leve. Hva slags sosial reproduksjon de er med på å skape. En utvidet kunnskap om de alternativene som allerede eksisterer på siden av de dominerende strømningene i det urbane boligmarkedet er sånn sett et viktig utgangspunkt for å oppnå studiens overordnede formål. Kamper over sosial reproduksjon er formet av spørsmål om hvordan den er verdsatt, av hvilke mekanismer, av hvem og for hvilke formål. Dette er en prosess som hekter seg på det meningsbærende ved verdi. Hva angår bolig er det en konflikt mellom boligens bruksverdi som hjem og boligens omsetningsverdi på boligmarkedet. Men boligen og byen, og ikke minst mennesket, er ikke fristilt fra naturen. I byer med et kapitalistisk system tar naturen i hovedsak form av å være en vare. Denne kommersialiserte relasjonen ikke bare tilslører sosiale maktrelasjoner inngravert i dem, men tillater også en forestilling om en flyt av varer frakoblet fra naturen. Menneskets kontroll av miljøet og naturen har skapt egne mekanismer for økt overskudd per innbygger. Problemet er at dette ikke er bærekraftig. Studien bygger på en kvalitativ undersøkelse av fire alternative boligprosjekter i Oslo, hvorav tre av fire, er definerte byøkologiske pilotprosjekter og grunnlagt via husokkupasjon. Det byøkologiske rammeverket bidrar med en operasjonalisering av bærekraftbegrepet i et byutviklingsperspektiv. De alternative boligprosjektene blir presentert og forstått som uttrykk for urbane allmenninger. Urbane allmenninger åpner opp for tanker og idéer om at det kan være andre krav til eiendom i byer som går utover systemet for privat eiendomsrett. Undersøkelsene viser på hvilke måter det skapes og tilrettelegges for en alternativ sosial reproduksjon i boligprosjektene, og på hvilke måter medvirkningsprosesser og konflikter knyttet til de alternative boligprosjektene bidrar til å belyse lokaldemokratiske muligheter og utfordringer knyttet til byutviklingen i Oslo. Samtidig viser studien at mange konflikter rundt utviklingen av byøkologiske boliger og byområder dreier seg om grunnleggende verdikonflikter.nob
dc.language.isonob
dc.subjectOslo
dc.subjectbolig
dc.subjectboligmarked
dc.subjectbærekraft
dc.subjectallmenningens tragedie
dc.subjectklima
dc.subjectprivat eiendomsrett
dc.subjectByøkologi
dc.subjecturbane allmenninger
dc.subjecturban commons
dc.subjectbyutvikling
dc.subjecthusokkupasjon
dc.subjectmiljø
dc.subjecttransformasjon
dc.subjecttredje boligsektor
dc.subjectfellesskap
dc.subjectselvbygging
dc.subjectleiemarked
dc.subjectboligpolitikk
dc.title"De har jo krevd sin plass og tatt den" En studie av byøkologisk bolig- og byutvikling som urbane allmenninger i Oslonob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-02T23:46:06Z
dc.creator.authorLøken, Mari
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72939
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69797/5/Studie_av_by-kologisk_bolig_og_byutvikling_som_urbane_allmenninger_i_Oslo_Mari_L-ken_2019.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata