Hide metadata

dc.contributor.authorSeehusen, Nina Ueland
dc.date.accessioned2019-09-02T23:46:05Z
dc.date.available2019-09-02T23:46:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSeehusen, Nina Ueland. Bærum - Den grønne bygda i utvikling En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkning. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69796
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan den kommunale arealplanleggingen i Bærum påvirkes av overordnende føringer og private aktørers interesser. Det er estimert at Oslo og Akershus vil oppleve en befolkningsvekst, opptil 350 000 mennesker innen 2030. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vedtok i 2015 en felles regional plan, med mål å samordne areal- og transportplanleggingen i Oslo og Akershus, for å håndtere den forventede befolkningsveksten i kombinasjon med nasjonale mål om klima, transport, dyrket mark og naturmangfold. For å få en dypere forståelse for hvordan arealplanleggingsprosesser utspiller seg i Bærum, er denne studien basert på kvalitativ forskning, og intervjuer som metode for datainnsamling. Ved å ta i bruk skala, er målet å belyse hvordan ujevne maktrelasjoner og skiftende styringsmekanismer påvirker den kommunale arealplanleggingen, samt kommunens evne til å styre arealutviklingen. Bærum befinner seg i en situasjon der et styrket regionalt nivå, i kombinasjon med statlige mål om veiutbygging ser ut til både å påvirke og begrense kommunens handlingsrom når de skal planlegge i tråd med den regionale planen. Ressursmangel i kommunen ser videre ut til å styrke private utbyggeres påvirkning på den kommunale arealplanleggingen, noe som igjen kan begrense kommunens evne til å sørge for en reell innflytelse fra sivilsamfunnet i planprosesser. Bærum ser dermed ut til å være preget av økte krav, ulike og til tider motstridende interesser, samt ujevne maktrelasjoner som legger press på kommunens handlingsrom. For bedre å håndtere en situasjon der kommunens handlingsrom er under press fra et mangfold aktører og interesser, ser Bærum ut til å ha inntatt en tydeligere rolle som styrende aktør, noe som på sikt kan tenkes å styrke kommunens innflytelse over egen arealutvikling.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleBærum - Den grønne bygda i utvikling En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkningnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-09-02T23:46:05Z
dc.creator.authorSeehusen, Nina Ueland
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72972
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69796/1/Masteroppgave-2019-Nina-Seehusen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata