Hide metadata

dc.date.accessioned2019-08-29T05:38:52Z
dc.date.available2019-08-29T05:38:52Z
dc.date.created2018-10-30T16:44:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNilsen, Trude Björnsson, Julius Kristjan Olsen, Rolf Vegar . Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?. Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. 2018, 150-172 Universitetsforlaget
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69676
dc.description.abstractLikeverd er et viktig aspekt ved norsk skole, og forskjeller i prestasjoner knyttet til hjemmebakgrunn er små i Norge sett i et internasjonalt perspektiv. Likevel er det mye som tyder på at dette kanskje er i ferd med å endres. Denne studien ser på hvordan likeverd har endret seg i løpet av 20 år, og bruker data fra TIMSS (4. og 8. trinn) og PISA (10. trinn) fra 1995 til 2015. Prestasjonsforskjeller mellom skoler (variansen) er stigende gjennom perioden for to av de tre trinnene, men har en nedgang i siste runde i 2015. Samtidig viser det overordnede bildet at spredningen i prestasjoner synker, for så å øke i siste del av perioden. Dersom man sammenligner PISA og TIMSS når det gjelder sammenhengen mellom elevers hjemmebakgrunn og prestasjoner, er ikke mønsteret så tydelig. På 8. trinn i TIMSS har sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner på skolenivå doblet seg. Den totale sammenhengen øker kun svakt i TIMSS i perioden, men er uendret i PISA.
dc.description.abstractHvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.titleHvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?
dc.typeChapter
dc.creator.authorNilsen, Trude
dc.creator.authorBjörnsson, Julius Kristjan
dc.creator.authorOlsen, Rolf Vegar
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1625106
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser&rft.spage=150&rft.date=2018
dc.identifier.startpage150
dc.identifier.endpage172
dc.identifier.pagecount224
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/9788215030067-2018-08
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72817
dc.subject.nviVDP::Pedagogiske fag: 280
dc.type.documentBokkapittel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn978-82-15-03006-7
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69676/2/7_hvordan_har_likeverd_i_norsk_skole_endret_seg_de_siste_2.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleTjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution 4.0 International
This item's license is: Attribution 4.0 International