Hide metadata

dc.date.accessioned2019-08-29T05:35:08Z
dc.date.available2019-08-29T05:35:08Z
dc.date.created2018-10-30T16:33:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationOlsen, Rolf Vegar Björnsson, Julius Kristjan . Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. 2018, 12-34 Universitetsforlaget
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69674
dc.description.abstractTIMSS 1995 kan regnes som den første internasjonale undersøkelsen av sitt slag, og i de mer enn 20 årene som har gått, har vi sett en framvekst av flere og mer varierte internasjonale undersøkelser. I dette kapitlet gir vi en bakgrunn for resten av boka ved å beskrive noen typiske kjennetegn ved de internasjonale undersøkelsene, og vi beskriver hvordan disse undersøkelsene spesielt legger til rette for to typer sammenlikninger – mellom land og over tid; to referanserammer som på hver sine måter gir nyttige linser for å tolke resultater. Vi presenterer også det vi mener er de mest sentrale funnene for norsk skole gjennom disse 20 årene, og på tvers av de ulike undersøkelsene. Sammenlikninger over tid viser at norsk skole har vært preget av en nedgang etterfulgt av en oppgang, og vi ser at læringsmiljø og skoleklima rapporteres å være betydelig bedre enn tidligere. Sammenlikninger med andre viser at norsk skole er preget av relativt små forskjeller: mellom skoler, mellom kjønn (med lesing som unntak) og mellom elever med ulik hjemmebakgrunn. Vi avrunder kapitlet med å foreslå hvordan undersøkelsene kan endre design for å styrke gyldigheten til sammenlikninger innenfor begge disse to referanserammene.
dc.description.abstractTjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre
dc.languageNB
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.titleTjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre
dc.typeChapter
dc.creator.authorOlsen, Rolf Vegar
dc.creator.authorBjörnsson, Julius Kristjan
cristin.unitcode185,18,7,0
cristin.unitnameCentre for Educational Measurement
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1625095
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:book&rft.btitle=Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser&rft.spage=12&rft.date=2018
dc.identifier.startpage12
dc.identifier.endpage34
dc.identifier.pagecount224
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/9788215030067-2018-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72820
dc.subject.nviVDP::Pedagogiske fag: 280
dc.type.documentBokkapittel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.isbn978-82-15-03006-7
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69674/2/1_tjue_aar_med_internasjonale_skoleundersoekelser_i_norge.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
cristin.btitleTjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution 4.0 International
This item's license is: Attribution 4.0 International