Hide metadata

dc.contributor.authorTheim, Hanne Karin
dc.date.accessioned2019-08-28T23:45:48Z
dc.date.available2019-08-28T23:45:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTheim, Hanne Karin. Unge voksnes rettsforståelse. Fra beskyttet ungdom til ansvarsfull voksen. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/69622
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse basert på individuelle intervju av tretten unge voksne i alderen 18 – 22 år. Her handler det om å se nærmere på hvilken rettsforståelse, normer og holdninger unge voksne besitter ved fylte 18 år. Unge voksne lever i et spenn mellom å være ungdom og voksen – de befinner seg i en glidende overgang. Hvilke sosialiseringsprosesser bidrar til danning av selvet og til å bli en ansvarsfull voksen? Oppgaven beveger seg innom flere kulturelle systemer og samfunnsforhold i et forsøk på å kartlegge forhold som kan sies å påvirke og være viktige i en juridisk sosialiseringsprosess. Dernest rettes søkelyset mot «ungdomslivet» gjennom videregående, en periode som faller sammen med myndighetsalderen. Tanken er å se levd liv og handlinger som et speil eller en «stresstest» av de holdninger, normer og rettsforståelse som har etablert seg frem til da. I analysen lar jeg de unge selv få ordet, og her kobles verden slik den fremstår for dem i praksis med relevant teori og forskning. Slik nøster vi i ulike tema som har betydning for det «moralske kompasset» som tar form. Viktige kategorier som undersøkes er familien og skolen, og i noen grad politi og media sin påvirkning. Utover dette ser vi nærmere på hva den sosiale samhandling kan sies å bety og hva den forteller oss i dette perspektivet. Her kobles internaliserte normer og holdninger om rett og galt til kriminalitet i unge år. Som et forstørrelsesglass på problemstillingen blir særlig russetiden et viktig tema. Hvordan fungerer det moralske kompasset i denne perioden, og hva kan det eventuelt fortelle? Avslutningsvis prøver jeg å knytte trådene sammen. Er resultatet av juridiske sosialiseringsprosesser gjennom barne- og ungdomsår som forventet, eller speiler virkeligheten noe annet?nob
dc.language.isonob
dc.subjectUngdomsforskning
dc.subjectvold
dc.subjectmaskulinitet
dc.subjectcannabis
dc.subjectjuridisk sosialisering
dc.subjectlov og rett
dc.subjectrussetid
dc.subjectkjønn
dc.titleUnge voksnes rettsforståelse. Fra beskyttet ungdom til ansvarsfull voksennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-08-28T23:45:48Z
dc.creator.authorTheim, Hanne Karin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-72768
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/69622/1/Hanne-Karin-Theim-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata